AGRC är en ideell organisation på global nivå som fokuserar på professionell ackreditering, certifiering och nätverkande. Organisationen strävar efter att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan experter inom områdena Compliance, Risk och Governance (GRC). Målet är att expandera och stärka denna gemenskap för att säkerställa regelefterlevnad över olika jurisdiktioner inom finanstjänstesektorn. AGRC erbjuder dessutom en plattform för utbyte av värderingar, expertkunskaper och yrkesmässiga möjligheter.

Certifieringar inom styrning (governance), riskhantering och efterlevnad (compliance) ser till att du har koll på grejerna och är rätt utrustad för att hantera allt där. Om du jobbar med efterlevnad, risk, finans eller internrevision inom en reglerad miljö, är dessa certifikat perfekta för dig.

AGRC Certificate in Sanctions Compliance

AGRC Bolagssstyrning

Certifiering i KYC och CDD

Certifiering i efterlevnad

Certifikat i antipengatvätt (AML)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.