Vilken certifiering ska vi välja?

Det finns många certifieringar av i flera olika kategorier och nivåer. CompTIA har har gjort ett ganska stort arbete med att kartlägga dessa och vi använder deras överblick samt de karriärvägar som Certiport och Microsoft också har skapat.

Nedan är en lång lista med certifieringar. Den finns där bara som referens. Med vår konsultation hjälper vi kunden att välja vilka certifieringar som är lämpliga utifrån ett flertal kriterier.


CompTIA Certifications

BEGINNER/NOVICE

 • CompTIA A+
  • CompTIA Cloud Essentials+ CompTIA ITF+
  • CompTIA Project+

INTERMEDIATE

 • CompTIA CTT+: Certified Technical Trainer
  • CompTIA Data+ CompTIA Linux+ CompTIA Network+ CompTIA Security+ CompTIA Server+

ADVANCED

 • CompTIA Cloud+
  • CompTIA CySA+: Cybersecurity Analyst
  • CompTIA PenTest+

EXPERT

 • CompTIA CASP+: CompTIA Advanced Security Practitioner

Adobe

BEGINNER/NOVICE

 • ACP: Adobe Certified Professional

INTERMEDIATE

 • ACI: Adobe Certified Instructor

EXPERT

 • ACE: Adobe Certified Expert

Aruba

INTERMEDIATE

 • ACMP: Aruba Certified Mobility Professional

Amazon Web Services

BEGINNER/NOVICE

 • AWS: Cloud Practitioner

INTERMEDIATE

 • AWS: Certified Solutions Architect – Associate
  • AWS: Certified SysOps Administrator – Associate
  • AWS: Certified Developer – Associate

ADVANCED

 • AWS: Certified Solutions Architect – Professional
  • AWS: Certified DevOps Engineer- Professional

Cloud Security Alliance

ADVANCED

 • CCSK: Certificate of Cloud Security Knowledge

Cisco Systems

INTERMEDIATE

 • CCDA: Cisco Certified DevNet Associate
  • CCNA: Cisco Certified Network Associate

ADVANCED

 • CCDP: Cisco Certified DevNet Professional
  • CCNP: Cisco Certified Network Professional

EXPERT

 • CCDS: Cisco Certified DevNet Specialist
  • CCIE: Cisco Certified Internetwork Expert

CPP Institute

INTERMEDIATE

 • CPP: C++ Certified Entry-Level Programmer

CWNP

INTERMEDIATE

 • CWNA: Certified Wireless Network Administrator

EC Council

INTERMEDIATE

 • CEH: Certified Ethical Hacker

ADVANCED

 • CHFI: Computer Hacking Forensic Investigator

eLearnSecurity

INTERMEDIATE

 • eJPT: eLearnSecurity Junior Penetration Tester

GIAC

INTERMEDIATE

 • GISP: GIAC Information Security Professional
  • GSEC: GIAC Security Essentials

ADVANCED

 • GCED: Certified Enterprise Defender GCIH: GIAC Certified Incident Handler GSLC: Security Leadership

Google

ADVANCED

 • GO: Google Certified Professional Collaboration Engineer
  • GO: Google DevOps Engineer

EXPERT

 • GO: Google Certified Professional Cloud Architect

HDI Global Certification

INTERMEDIATE

 • HDI CI: HDI Certified Instructor
  • HDI DSM: HDI Desktop Support Manager
  • HDI SCM: HDI Support Center Manager

Hewlett-Packard

EXPERT

 • ASE: Accredited Systems Engineer

Linux Professional Institute

BEGINNER/NOVICE

 • Linux Essentials

INTERMEDIATE

 • LPIC-1 Linux Administrator

ADVANCED

 • LPIC-2 Linux Engineer

EXPERT

 • LPIC- Linux Professional

Mile2

EXPERT

 • CPTE: Certified Penetration Testing Engineer

MS Microsoft

BEGINNER/NOVICE:

 • Microsoft Certified: Fundamentals

INTERMEDIATE:

 • Microsoft Certified: Associate

ADVANCED:

 • Microsoft Certified: Expert

MongoDB University

INTERMEDIATE

 • MongoDB Certified Developer Associate

PRINCE2

INTERMEDIATE

 • PRINCE2 Foundation

ADVANCED

 • PRINCE2 Practitioner

Oracle

INTERMEDIATE

 • OCP: Java SE Programmer

EXPERT

 • OCPJAD: Java EE Application Developer

Offensive Security

ADVANCED

 • OSCP: Offensive Security Certified Professional

EXPERT

 • OSCE: Offensive Sercurity Certified Expert

ISACA

ADVANCED

 • CISA: Certified Information Systems Auditor
  • CISM: Certified Information Security Manager

EXPERT

 • CGEIT: Certified in the Governance of Enterprise IT

(ISC)2

ADVANCED

 • CSSLP: Certified Secure Software Lifecycle Professional

EXPERT

 • CISSP: Certified Information Systems Security Professional

ITIL

BEGINNER/NOVICE

 • ITIL Foundations

INTERMEDIATE

 • ITIL Intermediate

ADVANCED

 • ITIL Expert

EXPERT

 • ITIL Master

PMI

INTERMEDIATE

 • CAPM: PMI Certified Associate in Project Management

ADVANCED

 • PMP: PMI Project Professional

Python Institute

BEGINNER/NOVICE

 • Python PCEP

ADVANCED

 • Python PCPP

Red Hat

INTERMEDIATE

 • RHCSA: Red Hat Certified System Administrator

ADVANCED

 • RHCE: Red Hat Certified Engineer

EXPERT

 • RHCA: Red Hat Certified Architect

SAS

INTERMEDIATE

 • SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics

Scrum Alliance

EXPERT

CSP: Certified Scrum Professional

Salesforce

INTERMEDIATE

 • Salesforce Certified Administrator

SUSE

INTERMEDIATE

 • SCA: SUSE Certified Administrator

ADVANCED

 • SCE: SUSE Certified Engineer

EXPERT

 • SEA: SUSE Enterprise Architect

Tableau

INTERMEDIATE

 • Tableau Certified Data Analyst

VMware

BEGINNER/NOVICE

 • VCA: VMware Certified Associate

INTERMEDIATE

 • VCP: VMware Certified Professional

ADVANCED

 • VCAP: VMware Certified Advanced Professional

EXPERT

 • VCDX: VMware Certified Design Expert

Zend

ADVANCED

 • Zen Certified Engineer (ZCE) Framework 2 Certification