AGRC Certifikat i antipenningtvätt (AML)

Översikt

 • Du får omfattande kunskap om vad penningtvätt är och vilka steg finansinstitut måste ta för att motverka de kriminellas försök att legalisera olagligt förvärvade pengar.
 • Genom fem fallstudier får du en djup förståelse för hur penningtvätt bekämpas i praktiken runt om i världen, sett ur ett juridiskt, reglerande, politiskt, verkställande och ekonomiskt perspektiv.
 • Du får de verktyg, information och färdigheter som krävs för att bli en eftertraktad professionell inom AML för finansinstitut och andra organisationer som vill stärka sina AML-avdelningar.
 • Du får två chanser att klara det 40-frågors flervalsprovet för vårt certifikat.
 • Du får tillgång till en omfattande studiehandbok som hjälper dig att klara vår examen.
 • Du får ett gratis ettårigt medlemskap i AGRC, där du kan utbyta kunskap och erfarenheter med GRC-experter över hela världen.
 • Du kan använda AGRC:s yrkesbeteckning som professionell efterlevnadsexpert.

AML-certifikatets läroplan inkluderar följande ämnen:

 • Metoder, tekniker och varningssignaler för penningtvätt
 • Bästa praxis och checklistor för AML-efterlevnad
 • Känn din klient (KYC) och kundkännedom (CDD)
 • Verkligt huvudmannaskap och personer i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Ekonomiska sanktioner och relevanta politiska och ekonomiska ramar
 • Finansinstitutens största sårbarheter för penningtvätt
 • Den praktiska sidan av den rättsliga ramen för AML
 • Fallstudier och analys av penningtvätt

Efter att ha avslutat detta AML-certifikat kan du förvänta dig följande resultat:

 • Kunna identifiera risker och faror relaterade till penningtvätt och hantera dem genom en stark AML-strategi.
 • Förstå hur man bedömer och hanterar risker för penningtvätt och kunna utforma en omfattande riskbaserad AML-metod.
 • Granska och implementera relevanta processer och procedurer som en del av din AML-strategi.
 • Få en praktisk förståelse för den rättsliga ramen som täcker AML.
 • Förstå vikten av internationella ekonomiska sanktioner och hur de kan användas som ett verktyg för att bekämpa penningtvätt, och mycket mer.