AGRC KYC & CDD-certifiering

Här är de främsta fördelarna med AGRC:s certifikat i KYC och CDD:

 • Omfattande kunskap om KYC- och CDD-förfaranden och verktyg som krävs för att bedöma kundrisker och uppfylla olika globala regler för bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT).
 • Genom användning av sju fallstudier får du en gedigen och praktisk förståelse för hur man effektivt hanterar risken med potentiella kunder och undviker att göra affärer med brottslingar, terrorister och personer i politiskt utsatt ställning (PEP).
 • De nödvändiga verktygen och informationen för att förbättra dina färdigheter som AML- och Compliance-professional inom banker, investeringsföretag eller fonder, finansiella tjänsteleverantörer eller advokatfirmor.
 • Två chanser att klara vårt certifikats 40-frågors flervalsprov.
 • Tillgång till en omfattande och djupgående studiehandbok som hjälper dig att klara vår examen.
 • Gratis ettårigt medlemskap i AGRC, där du kan utbyta kunskap och dela erfarenheter med GRC-experter över hela världen.
 • Användning av AGRC:s yrkesbeteckning som Compliance-professional.

Läroplan och specifika ämnen

 • En introduktion till KYC.
 • Den grundläggande betydelsen av CDD.
 • Hur man etablerar och hanterar ett starkt och effektivt CDD-program för ditt företag.
 • Hur man utför CDD i högrisk-situationer och håller tillräckliga register för att uppfylla de många regleringskraven.
 • Sju specifika AML-fallstudier, och mycket mer.

Förväntade studieresultat

Här är vad du kan förvänta dig att uppnå efter avslutad AML-certifiering:

 • Förstå vikten av att anta effektiva KYC- och CDD-policys och förfaranden.
 • Granska internationella riktlinjer för de viktigaste delarna av KYC-standarder och deras regelverk.
 • Kunna etablera och upprätthålla ett solid och omfattande CDD-program.
 • Bedöma de olika nivåerna av due diligence som kan tillämpas av en organisation.
 • Hantera högrisk-situationer och fall på ett mer effektivt och produktivt sätt.
 • Få en praktisk förståelse för de negativa effekterna av bristfälliga KYC- och CDD-förfaranden.
 • Och mycket mer!